ਕਿਵੇਂ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਓਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ?

ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ  ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਵਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਗੰਜੇਪਨ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ? ਆਓ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ?

ਪਹਿਲਾ ਜਾਣੋ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੈ

ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਜਾਂ ਗੰਜੇਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਗੰਜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਲੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਰਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :-

 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ (FUT): ਸਟ੍ਰਿਪ(strip) ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਲੀਕਲਜ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ (FUE): ਫੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੰਚ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਨੀ(donor) ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਲੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਫੋਲੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੇਹਰੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਏਰੀਟਾ: ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ(autoimmune) ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਲੀਕਲਜ਼  ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਐਂਡਰੋਜਨਿਕ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਗੰਜਾਪਨ।
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ।
 • ਜਲਣ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਟਾਂ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ:

 • ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹਨ
 • ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੋ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਤਯਮ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ (Hair Transplant Centre Ludhiana ) ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਜਾਂ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ :- 

 • ਸਥਾਈ ਵਾਲ ਬਹਾਲੀ
 • ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖਣ ਦੀ ਦੇਣ 
 • ਘੱਟ ਰੱਖ -ਰਖਾਅ 
 • ਬਿਹਤਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ
 • ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੱਲ

QUICK EQUIRY